White Rhino Sleek V2 Air Atomizer

White Rhino Sleek V2 Air Atomizer

Regular price $21.99 Sale

This is a replacement wax atomizer (with cap) for the White Rhino Sleek V2 Air Vaporizer.